Historie všech významnějších civilizací
obvykle prochází třemi stadii:
Přežití, zkoumání a tříbení, jinak také
známé jako fáze   jak,   proč   a   kde.

První fáze bývá například charakterizována
otázkou "Jak si obstarat jídlo".
Druhá    "Proč vlastně jíme",   kdežto
třetí       "Kde poobědváme".
  Sir Douglas Adams
Hitchickers Guide To The Galaxy
1981
HOSTINEC BOBAS jest příjemnou a kultivovanou odpovědí na poslední otázku.